Adoptieprogramma

WINGS TO VICTORY ADOPTIEPROGRAMMA CWGC GRAVEN

 

Dit programma geeft scholen, verenigingen en burgers de mogelijkheid om een graf te adopteren. Het betreft uitsluitend graven die vallen onder de Common Wealth War Graves Commission (CWGC). Voorwaarden zijn hiervoor opgesteld. Met het doel meer aandacht te vestigen op de vele omgekomen militairen in Zeeland en mogelijk meer informatie te vinden over de omgekomen militairen. Het betreft graven door geheel Zeeland. Meer informatie over het adopteren kunt u verkrijgen via de stichting. Heeft u interesse om een graf te adopteren, neemt u dan contact op met de stichting. U ontvangt een officieel certificaat.  Informatie over de  militairen is te vinden op www.wingstovictory.nl/database. Het enige wat wij van U vragen is om minimaal 1x per jaar aandacht aan het graf te besteden. Bijvoorbeeld op de 4e mei.

Voorwaarden adoptie programma militaire graven wo 1 en wo 2:

 1. Wings to Victory(WtV) wijst u als adoptant een graf toe. U kunt uw voorkeur voor een bepaald graf kenbaar maken.  
 2. De adoptanten ontvangen van de stichting WtV een certificaat met gegevens over het geadopteerde graf. 
 3. Het adopteren van een graf zelf is gratis. Wel wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd in de administratiekosten. Zie algemene gegevens op deze website.
 4. U bepaalt zelf de frequentie hoe vaak U het graf bezoekt. Van scholen wordt verwacht dat ze minimaal 1x per jaar enige aandacht aan het graf besteden en/of enige aandacht aan gegevens rond het sneuvelen van de militair. Voor de duidelijkheid: de adoptie betekent geen onderhoud van het graf. Dit wordt door de plaatselijke Gemeente en de Common Wealth War Graves Commission (CWGC) uitgevoerd.
 5. U mag uitsluitend binnen de openingstijden van de begraafplaats het geadopteerde graf bezoeken.
 6. U mag uitsluitend snijbloemen bij het graf plaatsen. Vaste planten zijn niet toegestaan. Bij bezoek aan het geadopteerd graf mag geen enkele ingreep aan de graven uitgevoerd worden. Het is bijgevolg verboden bloemen, struikjes, planten, potten en vazen aan te brengen. Het neerleggen van een tuiltje snijbloemen is toegelaten echter wel met verwijdering van alle eventuele verpakkingen. Het neerleggen geniet niet op/aan de steen of het graskoer.
 7. Wilt u een activiteit organiseren op de begraafplaats dan dient u te voldoen aan de door de plaatselijke Gemeente gestelde regels.
 8. Wij respecteren de door CWGC en de plaatselijke Gemeente gestelde regels en voorwaarden. Wij verzoeken U deze ook in acht te nemen.
 9. Het is toegestaan nabestaanden van gesneuvelden te informeren over de adoptie en te vragen naar nadere informatie betreffende de begraven militair. WtV kan u mogelijk daarbij van dienst zijn. WtV verwacht dat zij op de hoogte gehouden wordt van deze informatie.
 10. Alle wijzigingen, bijvoorbeeld adreswijzigingen, dienen aan WtV doorgegeven te worden.
 11. Wanneer u een adoptie certificaat aan een ander wil doorgeven, dan dient u eerst de stichting WtV hiervan op de hoogte te stellen.
 12. Wanneer u de adoptie wenst te beëindigen dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan WtV.

Wanneer U een toegewezen graf aanneemt als adoptiegraf, dan accepteert U bovenstaande voorwaarden.

Stichting Wings to Victory 

Lichtjesavond 

In 2018 werd voor het eerst meegedaan aan de landelijke lichtjesavond bij de graven op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen.

Een mooi initiatief waar we ons graag bij aansluiten.

Meer informatie is te vinden op:  https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com/

Meld u aan via Wings to Victory!

Noteer 24 december 2019 alvast in uw agenda.