"Little Friends"

“Little Friends” actie voor Wings to Victory

Tijdens WO II vormden honderden bommenwerpers een luchtvloot om fabrieken, spoorlijnen, vliegvelden en andere strategische doelen in vijandelijk gebied te vernietigen. Door het grote aantal en de beperkte wendbaarheid van de vliegtuigen waren dit kwetsbare operaties, die zo goed mogelijk werden beschermd door meevliegende jachtvliegtuigen, de zogenaamde “Little Friends.” Deze “little friends” probeerden vijandelijke aanvallen af te slaan zodat de bommenwerpers hun lange tocht naar het doelgebied en de weg terug konden voltooien.

Evenals de bommenwerpers van destijds kan ook Wings to Victory niet op eigen houtje de missie volbrengen. Ook wij hebben ondersteuning nodig van “little friends” om de uitbreiding van ons museum te ondersteunen. Hierbij doen wij een beroep op u, om met een jaarlijkse donatie van € 100,= - of meer – te helpen om onze plannen te verwezenlijken.              

Zoals tijdens WO II de “little friends” veel waardering kregen van de bemanningen van de bommenwerpers, zal Wings to Victory zich erkentelijk betonen tegenover haar “little friends.” Destijds werden de resultaten van missies bijgehouden op een scorebord. Op een kopie daarvan - dat een plaats krijgt in ons museum en op de website - zullen de namen van onze “little friends” worden vermeld.

Wings to Victory is een ANBI-stichting, zodat giften door bedrijven zowel als particulieren van de belasting kunnen worden afgetrokken.

Donaties kunnen worden overgemaakt op rekening  NL10 RABO 0128 7643 68 ten name van Stichting Wings to Victory onder uitdrukkelijke vermelding van “little friends.”          

 

 

Deze bedrijven en personen ondersteunen het nobele doel van de stichting  Wings to Victory!

Ook U kunt een eervolle vermelding krijgen op dit fraaie bord!

Meld U aan als "Little Friend". 

Wie gingen U voor:

2019:

Hans Beerens                                                

Aart Walraven                                                                                        

Hans Vergeer                                               

Ruud van den Broek                                     

Adrie Kuzee                                                  

Mike van der Straaten                                   

Camping Janse Zoutelande Han Lous           

Arjan Walraven                                            

Rob van Deemter                                          

De Hypotheker Middelburg-Vlissingen Rob van Deemter      

Monique van Tilborg                                           

Rene Cornelisse            

Martien van Dijk    

Edsard van Steenbergen