Vliegtuig PH-NET van Wings to Victory

Een Taylorcraft Air Observation Post Mk V uit 1944 met registratie PH-NET.

Dit in 1944 in Engeland gebouwde vliegtuig, voorzien van het RAF serienummer TJ347, heeft een bijzondere loopbaan gekend. Het vloog onder de 2nd Tactical Air Force CS(Communication Squadron) bijna 70 missies. Het rukte met de geallieerde strijdmacht op richting Duitsland tot dat het door Duits vuur beschadigd raakte. Na reparatie, de oorlog was inmiddels afgelopen, vloog het allerlei vluchten op het vasteland. In 1947 werd het uit de sterkte afgevoerd en kwam in civiele handen terecht en vloog met de Engelse registratie G-AIPE. In 1952 kwam dit vliegtuig naar Nederland en had het diverse eigenaren. Het werd gebruikt als sleepvliegtuig. Vanaf 1953 kreeg het veel bekendheid toen het  vloog als ambulance vliegtuig vanaf de Wadden eilanden. Mensen die spoedeisende hulp nodig hadden werden met dit vliegtuig van één van de eilanden naar een ziekenhuis op het vasteland gevlogen. Het was toen in eigendom van de Gemeente Ameland. De copilootstoel was hiertoe gedemonteerd en een brancard werd geïnstalleerd. Een begeleider nam plaats achterin naast de brancard. In deze functie heeft het vliegtuig het leven gered van waarschijnlijk tientallen mensen. In 1970 werd het niet meer luchtwaardig bevonden waarna het jaren in opslag stond. In de periode 1987-1988 werd het grondig gerestaureerd. Meer dan 4300 manuur werden hieraan besteedt. Het werd tevens weer voorzien van het originele RAF camouflageschema met de bekende Engelse roundels. Vanaf deze tijd vloog het een aantal jaren vanaf vliegveld Seppe tot het bij een landing in 1994 in België over de kop sloeg.

In 1995 weer luchtwaardig gemaakt, maar er werd weinig meer mee gevlogen. De stichting Wings to Victory kreeg het vliegtuig vanaf april 2010 onder beheer en werd in 2019 eigenaar van het vliegtuig. Een mooie passende aanwinst voor een stichting die zich sterk maakt voor Geallieerde vliegers uit WO2. De Taylorcraft maakt tevens deel uit van de museumcollectie van Wings to Victory en kiest regelmatig het luchtruim voor vluchten boven herdenkingen en evenementen. Sinds 2012 is het vliegtuig voorzien van de bekende zwart witte invasiestrepen.