Onderzoeken

Stichting Wings to Victory verleent hulp bij verschillende onderzoeken naar vliegtuig-crashes en/of vermiste vliegeniers. Dit gebeurt op verzoek van nabestaanden of wanneer we attent gemaakt worden op gevonden vliegtuigdelen. 

Heeft U vliegtuigonderdelen gevonden? Meld het ons, hoe klein ook! Wij gaan dan uitzoeken om welk vliegtuig het gaat en proberen na te gaan of van dit vliegtuig nog vliegeniers vermist worden. Mogelijk worden zo vermissingen opgelost.

Hoe gaan we te werk?

Wings to Victory voert uitsluitend vooronderzoeken uit. Hierbij wordt aan de hand van de gevonden onderdelen vastgesteld om welk vliegtuigtype het gaat en om welk serienummer. Deze informatie wordt doorgegeven aan het hoofd van de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht. Deze dienst zal eventueel overgaan tot berging. Een berging vind veelal plaats op verzoek van nabestaanden, wanneer men vermoedt dat er nog vermisten geborgen kunnen worden, of wanneer het wrak gevaar of hinder oplevert voor de omgeving, voor bouwwerken of bijvoorbeeld voor de scheepvaart.  

Welke middelen worden gebruikt bij een onderzoek?

Op land wordt gebruik van metaaldetectors en prikstokken. Metaaldetectors voor het opsporen verschillende metalen en prikstokken om te voelen of er dieper in de grond delen aanwezig zijn. In ondiep water wordt gebruik gemaakt van sterke magneten om te controleren op magnetische delen. In dieper water zijn we afhankelijk van organisaties die gebruik maken van sonar.

Op het water maken we dankbaar gebruik van enthousiaste en bekwame duikers die ook als doel hebben zoveel mogelijk vliegtuigwrakken te vinden en omgekomen en nog steeds vermiste vliegeniers. Tientallen bemanningsleden zijn nog steeds vermist in de wateren rondom Zeeland. Een dankbare taak. Er wordt gebruik gemaakt van een sidescan sonar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Een tweetal foto's gemaakt in de Zeeuwse wateren die een redelijk intact vliegtuig weergeven. De sonar ziet uitsluitend metalen die op de bodem liggen. De bodem gesteldheid verandert  met regelmaat zodat er zomaar weer een vliegtuig(deel) bloot komt te liggen. Geprobeerd wordt om een aantal onderdelen naar boven te halen om te onderzoeken om welk vliegtuigtype het gaat en mogelijk ook om welk serienummer. Zo kan in de Wings to Victory database bekeken worden hoe het de bemanning is vergaan. 

Hoe kan de plaats van een "crash" worden herkend?

Een vliegtuig "crash" op het land geeft verstoringen in de structuur van de grond. Deze verstoringen zijn vaak nog te zien aan de kleur of de grootte van het gewas, wat dan afwijkt van de omgeving. Ook plaatselijke verstoringen zoals plekken die dieper liggen dan de directe omgeving kunnen wijzen op een "crash". Dit kan veroorzaakt zijn door achtergebleven benzine en/of olie die vrijgekomen is ten tijde van de "crash." 

In Zeeland en omgeving zijn tientallen vliegeniers nog steeds vermist (Missing in Action, MIA).

De stichting beschouwt het als een dankbare taak om aan het onderzoek mee te mogen helpen. Veel informatie over de gecrashte vliegtuigen kan in de online database worden gevonden.

Na de tweede wereldoorlog zijn veel bergingen uitgevoerd door de Koninklijkle Luchtmacht. De Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie (NFLA) heeft een overzicht van geborgen vliegtuigen in Nederland.

Hieronder enkele foto's van plaatsen waar een B 17 is gecrasht. Duidelijk is te zien dat er ook nu nog kleurverschillen in het gewas voorkomen.

Markering vliegtuigonderdelen:

Gevonden vliegtuigonderdelen zijn, hoe klein ook, vrijwel altijd terug te voeren naar een vliegtuigfabrikant en van welk deel van het vliegtuig het onderdeel afkomstig is. Zo zijn er tussen fabrikanten verschillen in kleur, zowel binnen als buiten, verschillen in klinknagels, materiaal, onderdeel nummers, "hardware", bouwwijze en dergelijke verschillen meer.  Ook gevonden munitie, banden(met verschillen in profiel en maatvoering), wapens, typeplaatjes, persoonlijks uitrusting stukken etc. kunnen nuttig zijn in een onderzoek naar een type vliegtuig. Hieronder enige voorbeelden. 

Geborgen vliegtuigonderdelen:

Wings to Victory ontvangt regelmatig vliegtuigdelen die uit de zee opgevist zijn. Deze delen bevatten veel zout waardoor het materiaal uitermate snel aangetast wordt zodra het boven water komt. Om de delen te conserveren worden ze eerst gereinigd. Voor de kleinere delen maken we gebruik van een spoelbak. De delen worden in een aluminium bak gevuld met water gelegd. Door regelmatig het water te verversen en het zoutgehalte te meten, kan bekeken worden wanneer de voorwerpen voldoende ontzout zijn. Na het drogen wordt een speciale laag aangebracht en zo worden de vliegtuigonderdelen geconserveerd en eventueel klaar gemaakt voor een tentoonstelling.

Lopende onderzoeken:

Crash B-17, 4 februari 1944, Noordzee

Op 04-02-1944 werd op de terugweg van een missie naar Frankfurt de B-17 met serienummer 42-37975 en rompcode LD-U aangeschoten door Flak te Vlissingen om 13:32. Enige tijd later stortte de bommenwerper in zee ter hoogte van Ouddorp.

 

Crash B-25, 13 juni 1943, Westerschelde

Op 13 juni 1943 werd deze Mitchell aangeschoten. Boven de Westerschelde, ter hoogte van Vlissingen brak het vliegtuig in tweeën. Het staartgedeelte stortte neer in de Westerschelde, de rest van het vliegtuig op het vasteland. Drie bemanningsleden, die vermoedelijk in het achterste gedeelte zaten, worden nog steeds vermist. Een deel van de staart werd in 2011 gevonden in de Westerschelde.

Crash Ju52 in Oosterschelde? 

Door duikstichting de Roompot is mogelijk een wrak gevonden van een Duitse Junkers 52. Het wrak ligt op een erg diepe plaats in de Oosterschelde. Het lijkt inderdaad te kloppen dat het hier om een Junkers 52 zou gaan. Wings to Victory beschikt over een ooggetuigenverslag uit de meidagen van 1940 waarin melding wordt gemaakt van het neerschieten van een JU52 boven de Oosterschelde. Gepoogd wordt om eerst vast te stellen of het vliegtuigtype klopt.

Onbekend vliegtuig te Wolphaartsdijk

Op landbouwgrond zijn vele stukjes aluminium gevonden. Duidelijk dat het een Engels vliegtuig moet zijn. Onderzoek wordt gedaan om welk vliegtuigtype dit gaat.

Onbekende velg

Wings to Victory krijgt met regelmaat vragen over vliegtuigonderdelen. Voor ons steeds een uitdaging om te achterhalen van welk type vliegtuig het onderdeel afkomstig is. Soms is het zelfs mogelijk met behulp van de vindplaats en informatie uit de database te achterhalen welk vliegtuig het betreft. Mogelijk kunnen op deze manier zelfs vermiste vliegers worden teruggevonden. Hoe bijzonder kan dit zijn zo vele jaren na het ongeval! Tijdens het evenement in de Lasloods kregen we de vraag over een aluminium velg, of deze van een vliegtuig afkomstig zou kunnen zijn. Na veel zoeken zijn we er nog niet uit en willen dan ook uw hulp vragen. Het is een aluminium velg, voorzien van de volgende teksten; : “HUIS TER HEIJDE”, TEL 235” en “BEKKERS”.De diameter van de velg is 45 cm. Het lijkt dus een Nederlandse fabrikant en onze inschatting is dat het van vóór wo2 is. Als het van een vliegtuig is, dan zou het van een vrij groot vliegtuig moeten zijn. Maar kan ook van een ander voertuig zijn dan een vliegtuig, maar we zouden het toch graag weten. Wie kan helpen of heeft een idee?