Nieuwe voorwaarden ANBI's per 1 januari 2014

De Belastingdienst stelt een aantal eisen waaraan een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI) moet voldoen. Diverse gegevens over de instelling moeten op de website vermeld worden. Hieronder de vereiste gegevens:

Naam ANBI: Stichting Wings to Victory

RSIN nummer: 8172.25.250

Contactgegevens:

Postadres  Westweg 30

 4413-EG Krabbendijke

TEL 0031-(0)623131657

Bezoekadres:  Een deel van de WtV collectie is ondergebracht in oorlogsmuseum Gdynia te Axel Zeeland

www.wingstovictory.nl

[email protected]

Rabobank rekening nummer  NL10 RABO 0128 7643 68

KVK nummer 22062433

Bestuurssamenstelling:

Dhr  M. van der Straaten voorzitter

Dhr. R. Broere penningmeester

Dhr. M. van Dijk vice-voorzitter

Dhr F. Bosma algemeen bestuurslid

Dhr B.F. van Dijk algemeen bestuurslid

Samenvatting beleidsplan:

Het onderwerp luchtoorlog is in Zeeland een relatief onbekend en onderbelicht thema in de musea. Wings to Victory wil de luchtoorlog de aandacht geven die het verdient. De stichting verzorgt naast het luchtoorlogmuseum, allerlei verschillende activiteiten die allemaal gericht zijn op het doel van de stichting, het herdenken. Wings to Victory heeft een themapark voor ogen met een uitstraling naar de tweede wereldoorlog. Verschillende locaties worden onderzocht waar de plannen gerealiseerd zouden kunnen worden. Een themapark met een brede en bedrijfsmatige opzet. De opzet van een dergelijk park is uniek. Hierin zit genoeg potentie om een dagattractie te vormen voor toeristen en de Zeeuwse bevolking.

Een investeerder is nodig om het park te kunnen realiseren. Zolang geen investeerder gevonden is, of het ontbreekt aan voldoende beschikbare grond, dan zullen uitbreidingen in fases gerealiseerd worden om de groei van de stichting op te vangen.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat de toerist de grootste en belangrijkste groep van bezoekers is. Samenwerking met de gevestigde toeristentrekkers is essentieel. Uiteraard staan de plannen volledig open voor allerlei aanpassingen. 

De Statuten:  https://www.wingstovictory.nl/Statuten

Beloningsbeleid:

De bestuurders en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen structurele beloning voor werkzaamheden en/of onkosten. Eventueel reëel gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Een vrijwilligersvergoeding, zoals deze bestaat volgens de regels van de Belastingdienst, kan worden toegekend op individuele basis en zal, indien van toepassing, jaarlijks in overleg tussen vrijwilliger(aanvraag) en bestuur(toekenning) worden besproken. Er moet dan in ieder geval sprake zijn van structureel vrijwilligerswerk gedurende het gehele jaar.

Doelstelling:

Het blijven gedenken van de vele vliegeniers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in West Europa en in het bijzonder in het Zuid Westen van Nederland , alsmede het doorgeven van de vele informatie over de luchtoorlog aan volgende generaties.

Activiteiten:

De stichting verzorgt naast het museumbeheer, allerlei verschillende activiteiten die allemaal gericht zijn op het doel van de stichting, het herdenken. Dit zijn lezingen, evenementen, Wings to Victory Memorial Flight, fly by’s, onderzoeken, presentaties, herdenkingen, rondleidingen, schoolbezoeken, boekuitgaven etc.

Financiële verantwoording: link naar financieel rapport 2022:

/data/_uploaded/image/Jaarrekening%20Wings%20to%20Victory%202022.pdf

Indien u vragen heeft over de financiën van onze stichting, neemt u dan gerust contact met ons op. Alle inkomsten komen voor 100% ten goede aan het doel van de stichting Wings to Victory!