Scheldevlucht

1e Scheldevlucht 1934

Als propaganda voor de luchtvaart in Vlissingen werd op de algemene vergadering van de ZVL dd. 24 maart 1934 besloten om een Stervlucht c.q. Vliegtuigralley te organiseren naar het vliegveld Vlissingen. Deze zou het karakter moeten hebben van een navigatievlucht. Als naam werd gekozen de Nederlandsche Scheldevlucht 1934 en de wisselprijs zou zijn een Zilveren Scheldemeeuw. De datum werd vastgesteld op zaterdag 4 augustus 1934. Er waren zes deelnemers voor de wedstrijdvlucht. Buiten mededinging vlogen mee de DH 60 Moth PH AJI, een reclamevliegtuig van de sigarettenfirma Batschari en een Belgische sportvlieger. De organisatie van de Scheldevlucht die de tijd dat de deelnemers met de vlucht bezig waren, wilde vullen met wat luchtshowwerk had de fa. Ostermann te Amsterdam, vertegenwoordiger voor de Persilfabrieken gevraagd of ze bereid waren om de "luchtschrijver voor Persilreclame" naar Vlissingen te sturen. Het was echter bewolkt weer. De firma betreurde dit en schreef: De weersgesteldheid betekent voor de uitvoering van ons 'hemelschrift' een belangrijke factor, daar de piloot zijn werk niet kan doen zonder een helderblauw, absoluut wolkenloos firmament. Dat ging dus niet door. Als 'oefeningsopdracht' vlogen voor wedstrijdkoerscontrole enkele militaire toestellen mee en tevens een KLM vliegtuig met belangstellenden. De vlucht van circa twee uur ging over een dertiental observatie/controleposten, met een verplichte landing op vliegveld Haamstede. De wisseltrofee (op de affiche staat 'tropee') was iets zeer bijzonders en werd geleverd door de Middelburgse juwelier Jacq Frank uit de Lange Delft 142. In de Scheldemeeuw was ongeveer 1 kilo zilver verwerkt. Met een voetstuk van marmer kostte het 'monument' fl 200. ; Het werd geschonken door een tiental welvarende bestuursleden van de ZVL. Winnaar van deze wedstrijd werd A.van Oorschot, die met de Koolhoven FK 43, PH AJL Libel, vloog. Hij had geen strafpunten. Na afloop van de wedstrijd werd er op zaterdag 4 en zondag 5 augustus 1934 feestgevierd door vliegers, autoriteiten en belangstellenden in het Grand Hotel Britannia, waar de Stoomvaart Mij. 'Zeeland' twee groots opgezette Japanse feestavonden had georganiseerd. Burgemeester C.A. van Woelderen reikte hier de Zilveren Scheldemeeuw uit aan vlieger A.van Oorschot, leerling van de Rijksopleiding voor Verkeersvliegers en winnaar van deze eerste Scheldevlucht. Voor de overigen was er een bronzen (Kon.Begeer) luchtvaartpenning, want de eigen ZVL penning was er pas in 1935. De 1e Scheldevlucht 1934 werd een groot succes. De wedstrijd is jaarlijks doorgegaan tot de 6e vlucht in 1939. Daarna duurde het tot 1971 voordat WZC pionier Jan Goedbloed uit Middelburg, samen met de Vliegclub Midden Zeeland de 7e Scheldevlucht organiseerde op het nieuwe vliegveld Midden-Zeeland.

Eendracht maakt macht!

In 1935 modelleerde beeldhouwer H.J. Etienne uit Delft een nieuwe penning voor de Zeeuwsche Vereeniging voor Luchtvaart. Een gevleugelde leeuw, vliegend boven de golven en met de rondlopende tekst: Luctando emersi et nunc super undas volo. Men vertaalde dit als: De Zeeuwen overwonnen de bezwaren en vliegen. Een afbeelding van deze tekst sierde ook het eerste officiële orgaan van de ZVL, De Vliegende Leeuw, dat per oktober 1935 verscheen. In het bijvoegsel was een oproep voor de algemene vergadering van de ZVL op dinsdag 5 november 1935 waar een belangrijke organisatiewijziging werd   aangekondigd. Het was reeds lang de wens van de Commissaris van de Koningin, Jhr. Mr. Quarles van Ufford, dat de luchtvaartcomités in Zeeland hun activiteiten zouden bundelen in de ZVL, onder de noemer "Eendracht maakt macht". Hij was bereid om aan alle Gemeentebesturen in Zeeland een aanbeveling te sturen om lid te worden van de ZVL, waarbij een minimum contributie van f 2,50 per jaar werd voorgesteld. Voorzitter van Woelderen had met deze ontwikkeling al rekening gehouden. Een statutenwijziging per 5 november 1935 opende de mogelijkheid om overal ZVL afdelingen te vormen. De ZVL heeft haar activiteiten voortgezet tot het uitbreken van de oorlog en bleef daarna in naam bestaan. De Walcherse Zweefvlieg Club, nauw verbonden met de ZVL, was na 1940 behalve hun toestellen ook het Vlissingse vliegveld kwijt. De leden gingen na 1945 zweefvliegen op het gastvrije Woensdrecht. Men bleef echter pogingen doen om weer een thuisveld te krijgen. Plannen voor een zweefvliegveld bij Ritthem, Oost Kapelle, de Ruijterplaat en Kortgene mislukten, mede vanwege de strenge bepalingen van de Rijksluchtvaartdienst. Toen in 1964 de Stichting Vliegveld Midden Zeeland werd opgericht volgde in 1970 de samenvoeging van de Zeeuwsche Vereeniging voor Luchtvaart en de Walchersche Zweefvlieg Club tot Vliegclub Midden Zeeland (VMZ), die toen de traditie heeft voortgezet van de Nederlandse Scheldevlucht. Na 1991 heeft de Aero Club Zeeland de draad weer opgepakt en op zaterdag 30 augustus 1997 werd voor de 27e keer deze vlucht weer georganiseerd op het vliegveld Midden Zeeland. De nog steeds bestaande Zilveren Scheldemeeuw wisseltrofee was voor de winnaar Hendrik Jan van de Overvest uit Oegstgeest. Na 1998 is de scheldevlucht niet meer gevlogen.

In 2010 toonde Wings to Victory belangstelling om de rally opnieuw te gaan organiseren. Samenwerking werd gezocht met de Aeroclub Zeeland.  In 2012 werd deze afgelast vanwege de weersomstandigheden.