Stichting Wings to Victory

In 2006 werd besloten om de kennis, de informatie over de luchtoorlog boven Zeeland en de diverse verzamelingen van verschillende personen te bundelen en onder te brengen in een stichting. “Wings to Victory” (WtV) was op 11 november 2006 een feit. De stichting is vrij snel gegroeid en uitgebouwd tot een professionele organisatie die op tal van gebieden actief is. 

Voor de naam "Wings to Victory" is gekozen om alle vliegeniers (“wings”) te gedenken die vanaf het begin van de oorlog tot het einde van de oorlog toe meegewerkt hebben aan de eindoverwinning (“victory”) op Hitler Duitsland. Als logo is gekozen voor een combinatie van een vliegers-wing, het Zeeuwse wapen en een poppy. De vliegers-wing als symbool voor de vliegeniers, het wapen van de Provincie Zeeland als symbool voor het gebied waar de stichting gevestigd is en waar de meeste aandacht naar uit zal gaan. De poppy (klaproos) geldt als symbool voor het herdenken van gevallenen. De vliegeniers vormen de rode draad door de plannen en activiteiten van de stichting

De doelstelling is als volgt geformuleerd:

Het blijven gedenken van de vele vliegeniers die zijn omgekomen in West Europa en in het bijzonder in het Zuid Westen van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, alsmede het doorgeven van de vele informatie over de luchtoorlog aan volgende generaties.

Het doel van de stichting is het gedenken van de omgekomen vliegeniers en het in kaart brengen van de luchtoorlog boven Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De luchtoorlog boven Zeeland heeft een belangrijke rol gespeeld en grote gevolgen gekend voor Zeeland en de Zeeuwen. Denk alleen al aan de inundatie van Walcheren in september 1944. Zeeland kent verschillende stichtingen/musea die aandacht besteden aan de oorlog in Zeeland, ieder op de eigen manier en vanuit verschillende perspectieven. De luchtoorlog is echter nog een relatief onderbelicht en onbekend onderdeel in de Zeeuwse musea. WtV vult hiermee de huidige musea dus goed aan. WtV kiest er bewust voor om zich uitsluitend op de luchtoorlog te richten, en wel in de breedste zin van het woord. Maar zeker is er ook aandacht voor de vele burgerslachtoffers ten gevolge van de luchtaanvallen. WtV geeft hier op verschillende manieren vorm aan.

Een belangrijk product van de stichting is de online database. Door de open en interactieve opzet, groeit deze database bijna wekelijks met nieuwe informatie uit binnen- en buitenland. Ruim 600 'crashes' zijn inmiddels geïnventariseerd en nog steeds zijn er onderzoeken gaande, gevoed door steeds weer nieuwe informatie. Er kan gerust gesteld worden dat deze database de meest uitgebreide en meest betrouwbare informatiebron is over de luchtoorlog boven Zeeland.

WtV is ook actief betrokken bij verschillende (jaarlijkse) herdenkingen. Niet alleen wordt informatie verstrekt aan andere organisaties, maar er wordt gevlogen met historische oorlogsvliegtuigen: de "Wings to Victory  Memorial Flight". De stichting heeft een vliegtuig in eigen beheer, een Taylorcraft/Auster Mk. V. Een bijzonder vliegtuig, met een indrukwekkende historie vanaf de landingen in Normandië tot en met de rol van ambulancevliegtuig voor de Waddeneilanden. En tegenwoordig dus als vliegend eerbetoon gebruikt door WtV.

WtV beheert tevens een museum collectie. Een deel is ondergebracht in een permanente tentoonstelling  in het Gdynia museum te Axel. Een klein deel van het museum is nu "on line" op deze website te bekijken.