ADOPTIEPROGRAMMA WINGS TO VICTORY

De CWGC heeft toestemming verleend aan Wings to Victory om de Zeeuwse CWGC graven ter adoptie uit te geven.

Doelstelling Stichting Wings to Victory Adoptie programma:

Door middel van het adoptieprogramma wil Wings to Victory meer aandacht vestigen op de vele omgekomen militairen in Zeeland. 

De stichting Wings to Victory biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf te adopteren van een gesneuvelde bevrijder in de provincie Zeeland.

Verder ziet de stichting het beheer van het adoptieregister als een van de speerpunten van hun taken.

Huisregels van het adoptie programma.

De adoptie van een graf van een gesneuvelde bevrijder in Zeeland betekent:

-Het bezoeken van het graf, minimaal 1x per jaar.

-Het leggen van bloemen bij het graf op speciale dagen dan wel bij speciale gelegenheden.

In verband met onderhoudswerkzaamheden is elke andere versiering dan snijbloemen ongewenst. Enkel bij aangegeven data mogen er foto’s of graflichtjes geplaatst worden.

De Commonwealth War Graves Commission is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud.

Deze onderhoudsploeg met basis te Mierlo staat in voor het onderhoud van de begraafplaatsen.

De bloemborders op alle CWGC begraafplaatsen overal ter wereld zijn aangelegd volgens een welbepaald schema die gerespecteerd moet worden.

Wij moeten daarom alle adoptanten erop wijzen dat het verwijderen en aanplanten van planten en struiken ten strengste verboden is.

Enkel snijbloemen of de officiële Poppy kransen van het Royal British Legion worden toegelaten om bij de graven te leggen.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

De adoptanten ontvangen een certificaat waarop de stichting bekende persoonsgegevens van de bevrijder vermeld zijn.

Overige gegevens zijn te vinden in onze database.

Als tegemoetkoming voor de administratiekosten wordt éénmalig om een bijdrage van €10 verzocht. 

Aan het begin van elk jaar ontvangen wij graag van u €1 om de adoptie te verlengen. Hiermee geeft u aan dat de adoptie nog actueel is.

De stichting verzoekt de adoptanten om het secretariaat op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor het actueel houden van het adoptieregister van belang zijn.

Gedacht wordt hierbij onder meer aan adreswijzigingen of berichten van overlijden.

De adoptie doorgeven aan anderen moet worden aangevraagd.

Let op: Als men herhaaldelijk onze oproepen negeert wat betreft het concept, kan een verwijdering uit het programma betekenen.Wanneer U een toegewezen graf aanneemt als adoptiegraf, dan accepteert U bovenstaande voorwaarden.