"Little Friends" actie.

                                                                Support Wings to Victory en wordt “Little Friend”!

Tijdens WO II vormden honderden bommenwerpers een luchtvloot om fabrieken, spoorlijnen, vliegvelden en andere strategische doelen in vijandelijk gebied te vernietigen. Door het grote aantal en de beperkte wendbaarheid van de vliegtuigen waren dit kwetsbare operaties, die zo goed mogelijk werden beschermd door meevliegende jachtvliegtuigen, de zogenaamde “Little Friends.” Deze “little friends” probeerden vijandelijke aanvallen af te slaan zodat de bommenwerpers hun lange tocht naar het doelgebied en de weg terug konden voltooien.

Evenals de bommenwerpers van destijds kan ook Wings to Victory niet op eigen houtje de missie volbrengen. Ook wij hebben ondersteuning nodig van “little friends” om de uitbreiding van ons museum te ondersteunen. Hierbij doen wij een beroep op u, om met een jaarlijkse donatie van € 100,= - of meer – te helpen om onze plannen te verwezenlijken.              

Zoals tijdens WO II de “little friends” veel waardering kregen van de bemanningen van de bommenwerpers, zal Wings to Victory zich erkentelijk betonen tegenover haar “little friends.” Destijds werden de resultaten van missies bijgehouden op een scorebord. Op een kopie daarvan - dat een plaats krijgt in ons museum en op de website - zullen de namen van onze “little friends” worden vermeld.

Wings to Victory is een ANBI-stichting, zodat giften door bedrijven zowel als particulieren van de belasting kunnen worden afgetrokken.

Donaties kunnen worden overgemaakt op rekening  NL10 RABO 0128 7643 68 ten name van Stichting Wings to Victory onder uitdrukkelijke vermelding van “little friends.”          

 

                                                            Een klein gebaar, maar van grote waarde!

De "Little Friends" van

Wings to Victory 2024:

 

Monique van Tilborg

Piet Luijken

Brian Jones

Michel van der Voort

Jeroen Hartenberg

Richard Evertsen

Daan Heijnen

Willem Ketelaars

De Hypotheker Middelburg

Rob van Deemter

Martien van Dijk

Mark van der Hulst

Civiel Technisch Buro Gerard van Drie

Jason van Duyvenvoorde

PCM Maas Holding BV

MvG Inspections BV Nieuwdorp

Rob Koster

 

Bedankt voor uw steun!!