Poppy day 11 november

11 november is "poppy day". Op deze dag, de herdenkingsdag van het einde van de Eerste Wereldoorlog, worden internationaal de vele oorlogslachtoffers herdacht van alle oorlogen en conflicten. Vooral in Canada, Engeland, België en in toenemende mate ook in Nederland wordt op 11 november stilgestaan bij de slachtoffers van al het oorlogsgeweld.

De symboliek van de klaproos is afkomstig van John Mc Crae, een militaire arts afkomstig uit Canada, die het beroemde gedicht "Flanders Fields" schreef voordat hij zelf sneuvelde. Hij beschreef hoe de klaprozen bloeiden op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog en vroeg aan de lezers de fakkel van de strijd tegen de vijand van de gesneuvelden over te nemen en de strijd voort te zetten, zodat de doden konden rusten. Zo werd de klaproos het symbool van de hulp aan de slachtoffers, invaliden en hun nabestaanden van het oorlogsgeweld.

Na de oorlog werd "poppyday" ook in Nederland gehouden. Deze dag werd "klaproosdag" genoemd en werd ook jaarlijks gehouden. Dit gebruik is echter in later jaren verloren gegaan. Deze traditie heeft de stichting Wings to Victory in 2007 weer opgepakt en sindsdien wordt "poppy-day" elk jaar gehouden.

De stichting Wings to Victory wil deze dag gebruiken om o.a. mensen in het zonnetje te zetten die zich ingezet hebben voor het verzorgen van vliegeniersgraven. Hiermee willen wij de aandacht vestigen op de vele omgekomen vliegeniers in Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook het doel van de stichting Wings to Victory.

Diverse poppy artikelen zijn via de shop van Wings to Victory te koop.