Publicaties Wings to Victory:

De stichting heeft in 2010 een tweetal boekjes gepubliceerd. De titels zijn "De RAF tijdens de Slag om de Schelde" geschreven door Corstiaan Prince en "Vervolgingsslachtoffer voor het leven" de oorlogsjaren van een Souburgse jongen door Jan de Smit. Hieronder een korte beschrijving van beide publicaties.

 

De RAF tijdens de Slag om de Schelde door Corstiaan Prince

Tijdens de Slag om de Schelde in 1944 had de Britse Royal Air Force een belangrijke rol in de bevrijding van Zeeland. Desondanks is deze slag voornamelijk vanuit het perspectief van de grondtroepen beschreven. In deze speciale uitgave van Wings to Victory hebben de luchtstrijdkrachten wel een centrale plaats gekregen. Hoe belangrijk was de tactische luchtsteun voor het succes van de Canadese en Britse grondtroepen? Waarom werden de zeedijken van Walcheren gebombardeerd? Deze en andere kwesties komen aan bod.

 

Vervolgingsslachtoffer voor het leven door Jan de Smit

Het was na een oproep in 2008, om informatie over vliegtuigongevallen in Zeeland gedurende de Tweede Wereldoorlog, dat Jan de Smit contact opnam met de stichting Wings to Victory. Na zijn relaas gedaan te hebben, hoe hij getuige was geweest van een vliegtuigongeval, kwam hij  zo te spreken over zijn oorlogsverleden. Het bleek een reeks van indrukwekkend gebeurtenissen te zijn. Al deze gebeurtenissen hebben een zeer grote impact op zijn verdere leven gehad. Hij beschrijft dat vrijheid een groot goed is. Iedereen zou dit bijzondere verhaal gelezen moeten hebben. Jan, die wel eens nagedacht had om zijn verhaal te publiceren, was hier nooit aan toe gekomen. Hij gaf de stichting zijn vertrouwen en de toestemming om een boekje te publiceren. Om zò, in het bijzonder de jeugd, erop te wijzen dat we de vrijheid moeten blijven koesteren.

Zijn verhaal heeft Jan geschreven in de jaren zeventig en is vrijwel letterlijk overgenomen.

 

De RAF tijdens de Slag om de Schelde door Corstiaan Prince

Vervolgingsslachtoffer voor het leven door Jan de Smit