Adoptieprogramma

Doelstelling Stichting Wings to Victory Adoptie programma.

De stichting Wings to Victory biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf te adopteren van een gesneuvelde bevrijder in de provincie Zeeland. Verder ziet de stichting het beheer van het adoptieregister als een van de speerpunten van hun taken.

Huisregels van het adoptie programma.

De adoptie van een graf van een gesneuvelde bevrijder in Zeeland betekent:

-Het bezoeken van het graf, minimaal 1x per jaar.

-Het leggen van bloemen bij het graf op speciale dagen dan wel bij speciale gelegenheden.                                                                                                                                  In verband met onderhoudswerkzaamheden is elke andere versiering dan snijbloemen ongewenst. Enkel bij aangegeven data mogen er foto’s of graflichtjes geplaatst worden.

De Commonwealth War Graves Commission is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud. Deze onderhoudsploeg met basis te Mierlo staat in voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Onze bloemborders op al onze begraafplaatsen overal ter wereld zijn aangelegd volgens een welbepaald schema die gerespecteerd moet worden.

Wij moeten daarom alle adoptanten erop wijzen dat het verwijderen en aanplanten van planten en struiken ten strengste verboden is. Enkel snijbloemen of de officiële Poppy kransen van het Royal British Legion worden toegelaten om bij de graven te leggen. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

De adoptanten ontvangen een certificaat waarop de stichting bekende persoonsgegevens van de bevrijder vermeld zijn. Overige gegevens zijn te vinden in onze database.

Als tegemoetkoming voor de administratiekosten wordt eenmalig om een bijdrage van €10 verzocht. Vervolgens per jaar €1 per geadopteerd graf. De bijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL10 RABO 0128 7643 68 t.n.v. Stichting Wings to Victory o.v.v. Adoptie + Vak + Rij. Een jaarlijkse donatie  van €10 als Adoptie vriend laat deze tegemoetkoming vervallen.

Bent u in de gelukkige omstandigheid de stichting met een groter bedrag te kunnen steunen dan wordt dit met buitengewone dankbaarheid aanvaard. Daarnaast zijn giften van particulieren, ondernemers en bedrijven meer dan welkom.

Het stichtingsbestuur bestaat overigens uitsluitend uit vrijwilligers en zo kunnen de gehele inkomsten worden besteed aan zaken, zoals bloemleggingen, lichtjesavond en de ontvangst van nabestaanden.

De stichting is door de Belastingdienst erkend als een ANBI.

Daardoor is een schenking aan de stichting volledig vrijgesteld van schenk en erfbelasting.

De stichting is dus een officieel erkend goed doel.

Daarnaast kunt u een donatie aan de stichting in mindering brengen op het belastbaar bedrag voor uw inkomsten of vennootschap belasting. De wetgever opent daartoe enkele mogelijkheden, onder andere in de vorm van een periodieke gift.

De stichting verzoekt de adoptanten om het secretariaat op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor het actueel houden van het adoptieregister van belang zijn. Gedacht wordt hierbij onder meer aan adreswijzigingen of berichten van overlijden. De adoptie doorgeven aan anderen moet worden aangevraagd.

Let op: Als men herhaaldelijk onze oproepen negeert wat betreft het concept, kan een verwijdering uit het programma betekenen.

Wanneer U een toegewezen graf aanneemt als adoptiegraf, dan accepteert U bovenstaande voorwaarden.

Stichting Wings to Victory 

 

Lichtjesavond 

In 2018 werd voor het eerst meegedaan aan de landelijke lichtjesavond bij de graven op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen.

Een mooi initiatief waar we ons graag bij aansluiten.

Meer informatie is te vinden op:  https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com/

Meld u aan via Wings to Victory!

Foto's van de lichtjesavond 2019 zijn te vinden op Facebook

Noteer 24 december 2020 alvast in uw agenda.