Adoptieprogramma

WINGS TO VICTORY ADOPTIEPROGRAMMA CWGC GRAVEN

Dit programma geeft scholen, verenigingen en burgers de mogelijkheid om een graf te adopteren.
Het betreft uitsluitend graven die vallen onder de Common Wealth War Graves Commission (CWGC).
Voorwaarden zijn hiervoor opgesteld.
Met het doel meer aandacht te vestigen op de vele omgekomen militairen in Zeeland en mogelijk meer informatie te vinden over de omgekomen militairen.
Het betreft graven door geheel Zeeland.
Meer informatie over het adopteren kunt u verkrijgen via de stichting.
Heeft u interesse om een graf te adopteren, neemt u dan contact op met de stichting.
U ontvangt een officieel certificaat.  
Informatie over de  militairen is te vinden op www.wingstovictory.nl/database.
Het enige wat wij van U vragen is om minimaal 1x per jaar aandacht aan het graf te besteden bijvoorbeeld de 4e mei.

Voorwaarden adoptie programma militaire graven WO1 en WO2:

 1. Wings to Victory(WtV) wijst u als adoptant een graf toe.  
 2. De adoptanten ontvangen van de stichting WtV een certificaat met gegevens over het geadopteerde graf. 
 3. Het adopteren van een graf zelf is gratis.
 4. Er wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd in de administratiekosten, zie algemene gegevens op deze website.
 5. U bepaalt zelf de frequentie hoe vaak U het graf bezoekt, minimaal 1x per jaar wordt zeker wel verwacht.
 6. Voor de duidelijkheid: de adoptie betekent geen onderhoud van het graf of de beplanting, dit wordt door de plaatselijke Gemeente en de Common Wealth War Graves Commission (CWGC) uitgevoerd.
 7. U mag uitsluitend binnen de openingstijden van de begraafplaats het geadopteerde graf bezoeken.
 8. U mag uitsluitend echte snijbloemen (zonder verpakkingen) bij het graf plaatsen vaste planten zijn niet toegestaan. 
 9. Bij bezoek aan het geadopteerd graf mag geen enkele ingreep aan de graven uitgevoerd worden, het is bijgevolg verboden bloemen, struikjes, planten, potten en vazen aan te brengen, ook het kitten van poppy's op de graven is verboden!
 10. Het neerleggen geniet niet op/aan de steen of het grasperk.
 11. Poppy's, remberance cross, graflichtjes enkel toegestaan op de aangegeven data's.
 12. Wilt u een activiteit organiseren op de begraafplaats dan dient u te voldoen aan de door de plaatselijke Gemeente gestelde regels.
 13. Wij respecteren de door CWGC en de plaatselijke Gemeente gestelde regels en voorwaarden, wij verzoeken U deze ook in acht te nemen.
 14. Het is toegestaan nabestaanden van gesneuvelden te informeren over de adoptie en te vragen naar nadere informatie betreffende de begraven militair, WtV kan u mogelijk daarbij van dienst zijn, ook wordt verwacht dat WtV op de hoogte gehouden wordt van deze informatie.
 15. Alle wijzigingen, bijvoorbeeld adreswijzigingen, dienen aan WtV doorgegeven te worden.
 16. Wanneer u een adoptie certificaat aan een ander wil doorgeven, dan dient u eerst de stichting WtV hiervan op de hoogte te stellen.
 17. Wanneer u de adoptie wenst te beëindigen dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan WtV.
 18. Voor degene die zich niet aan de regels kan houden, kan hetzelfs betekenen dat de adoptie beeindigd wordt.

Wanneer U een toegewezen graf aanneemt als adoptiegraf, dan accepteert U bovenstaande voorwaarden.

Stichting Wings to Victory 

 

Lichtjesavond 

In 2018 werd voor het eerst meegedaan aan de landelijke lichtjesavond bij de graven op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen.

Een mooi initiatief waar we ons graag bij aansluiten.

Meer informatie is te vinden op:  https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com/

Meld u aan via Wings to Victory!

Noteer 24 december 2019 alvast in uw agenda.